07 10 2009

seni saran "sarmal"...

"İkili sarmal:Bu sözcükler,DNA'nın moleküler yapısının belki de en güzel ifadesi.Karşılıklı olarak birbirine tutunan iki molekül zincirinin,aynı zamanda birbiri çevresinde döndüğünü bu sözcüklerden daha iyi anlatan başka bir ifade olamaz herhalde.DNA canlılık açısından çok önemli bir molekül.Yapısını oluşturan genlerin baz dizilişi,aklımıza gelebilecek tüm özelliklerimizi belirliyor.Saçımızın rengi,gözümüzün rengi,boyumuzun uzunluğu gibi.Canlı türlerinin birbirinden farlılığını sağlayan da DNA." "7 Mart 1953'te,iki bilim adamı James Watson ve Francis Crick,bir süredir üzerinde çalıştıkları DNA'nın molekül modelini tamamlıyorlar...Onlardan önce DNA hakkında bilinenler o denli fazla değildi.Yapısında şeker,fosfat ve dört çeşit baz (adenin,timin,guanin,sitozin) olduğu biliniyordu.Ancak,bunların nasıl bir araya geldikleri ve oluşturdukları yapının biçimi bilinmiyordu.Watson ve Crick,bu bazların nasıl eşleştiğini saptadılar.Buna göre,adenin timinle,sitozin guaninle eşleşiyor.Baz çiftleri birbirine hidrojen bağıyla bağlanıyor.Şekerler ve fosfatlar,baz çiftlerini dıştan çevreleyecek iplikçikler halinde yerleşiyor.Sonuç olarak DNA,ip merdivene benzeyen bir yapıda." "DNA açıklandı da ne oldu?Olan şu:genetik araştırmalarında büyük bir patlama.DNA'nın açıklanmasının ardından,önceden pek de tahmin edilmeyecek gelişmeler oldu...DNA'nın yapısının belirlenmesi,özelliklerin bir kuşaktan diğerine nasıl aktarıldığını ortaya çıkardı.Bundan sonra bilimadamları,DNA şifresinin yaşamın temel taşlarından biri olan proteinlerin yapısını nasıl belirlediğini saptadılar..." "DNA,gen adı verilen küçük şifreciklerden oluşur.Her gen,hücrede belirli bir işlevi gerçekleştiren bir proteinin üretimini ... Devamı